Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Wojciech Nowak 09.10.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: Zarządzenie nr 190 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 14 listopada 2019 r. w spr. ustal. wysokości opłat za świad. usługi edukacyjne na studiach stac. pierwszego stopnia na kierunku "Nauka o Policji"
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: Uchwała Nr 62 z dn. 10 września 2019 r. w spr. zasad oraz wzorów umów związ. z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świad. usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w WSPol w Szczytnie
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 107/2019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dn. 16 sierpnia 2019 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 108/2019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 16 sierpnia 2019 w spr. odpłatności związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 99/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 101/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjnena Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: Wysokości opłat za dokumenty wydawane studentom i słuchaczom w roku akademickim 2018/2019
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 179/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności związanych z odbywaniem studiówprzez cudzoziemców na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 180/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 183/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 184/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2018 r.w sprawie zasad odpłatności związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: Zarządzenie nr 85 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 1 czerwca 2020 r. w spr. zasad odpłatności zw. z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na WBiNP w roku akad. 2020-2021
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
11.03.2022 14:26 Wojciech Nowak
skasowanie
Załącznik: Zarządzenie nr 59 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 7 maja 2020 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi eduk. na WBiNP WSPol w Szczytnie w roku akad. 2020-2021
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
08.07.2021 09:43 kom. dr inż. Monika Hejduk
ekspert
modyfikacja
Załącznik: 097-Zarządzenie nr 97 z dn. 06.07.21 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 20212022
08.07.2021 09:40 kom. dr inż. Monika Hejduk
ekspert
publikacja
Załącznik: 097-Zarządzenie nr 97 z dn. 06.07.21 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 20212022
08.07.2021 09:38 kom. dr inż. Monika Hejduk
ekspert
skasowanie
Załącznik: 097-Zarządzenie nr 97 z dn. 06.07.21 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 20212022
Dokument: Opłaty pobierane od studentów - dokumenty do pobrania
Kategoria: Opłaty pobierane od studentów
08.07.2021 09:37 kom. dr inż. Monika Hejduk
ekspert
modyfikacja
Załącznik: 097-Zarządzenie nr 97 z dn. 06.07.21 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 20212022
08.07.2021 09:35 kom. dr inż. Monika Hejduk
ekspert
modyfikacja
Załącznik: 097-Zarządzenie nr 97 z dn. 06.07.21 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 20212022
08.07.2021 09:33 kom. dr inż. Monika Hejduk
ekspert
publikacja
Załącznik: 097-Zarządzenie nr 97 z dn. 06.07.21 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 20212022
04.08.2020 13:40 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Uchwała nr 109/IV/2020 Senatu z dnia 16 czerwca 2020 r. w spr. zasad, wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat oraz trybu zwalniania z tych opłat w WSPol
04.08.2020 13:39 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 190 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 14 listopada 2019 r. w spr. ustal. wysokości opłat za świad. usługi edukacyjne na studiach stac. pierwszego stopnia na kierunku "Nauka o Policji"
04.08.2020 13:39 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 59 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 7 maja 2020 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi eduk. na WBiNP WSPol w Szczytnie w roku akad. 2020-2021
04.08.2020 13:38 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 85 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 1 czerwca 2020 r. w spr. zasad odpłatności zw. z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na WBiNP w roku akad. 2020-2021
04.08.2020 13:34 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 59 z dn. 7 maja 2020 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi eduk. na WBiNP WSPol w Szczytnie w roku akad. 2020-2021
23.06.2020 11:16 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 109/IV/2020 SENATU z dnia 16 czerwca 2020 r. w spr. zasad, wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat oraz trybu zwalniania z tych opłat w WSPol
23.06.2020 11:14 Wojciech Nowak
modyfikacja
18.12.2019 10:20 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 190 z dn. 14 listopada 2019 r. w spr. ustal. wysokości opłat za świad. usługi edukacyjne na studiach stac. pierwszego stopnia na kierunku "Nauka o Policji"
18.12.2019 10:19 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 190 z dn. 14 grudnia 2019 r. w spr. ustal. wysokości opłat za świad. usługi edukacyjne na studiach stac. pierwszego stopnia na kierunku "Nauka o Policji"
18.12.2019 10:17 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 190 z dn. 14 grudnia 2019 r. w spr. ustal. wysokości opłat za świad. usługi edukacyjne na studiach stac. pierwszego stopnia
18.12.2019 10:14 Wojciech Nowak
modyfikacja
19.09.2019 15:00 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Nr 62 z dn. 10 września 2019 r. w spr. zasad oraz wzorów umów związ. z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świad. usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w WSPol w Szczytnie
19.09.2019 14:59 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Uchwała Nr 62 z dn. 10.09.19 r. w spr. zasad oraz wzorów umów związ. z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świad. usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w WSPol w Szczytnie
19.09.2019 14:59 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: 062-Uchwała Nr 62 z dn. 10.09.19 r. w spr. zasad oraz wzorów umów związ. z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świad. usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w WSPol w Szczytnie
19.09.2019 14:58 Wojciech Nowak
publikacja
19.08.2019 15:14 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 108/2019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 16 sierpnia 2019 w spr. odpłatności związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020
19.08.2019 15:13 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 1082019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 16 sierpnia 2019 w spr. odpłatności związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020
19.08.2019 15:05 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 107/2019 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dn. 16 sierpnia 2019 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020
19.08.2019 15:03 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 107/2019 z dn. 16.08.19 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020
18.01.2019 07:12 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Wysokości opłat za dokumenty wydawane studentom i słuchaczom w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:44 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 184/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2018 r.w sprawie zasad odpłatności związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:43 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 184/2018KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2018 r.w sprawie zasad odpłatności związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:39 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 102/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dokumenty wydawane studentom i słuchaczom w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:39 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 102/2018KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dokumenty wydawane studentom i słuchaczom w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:39 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 102/2018KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIEz dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dokumenty wydawane studentom i słuchaczomw roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:38 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 183/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:38 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 102/2018KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIEz dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dokumenty wydawane studentom i słuchaczomw roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:37 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 183/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:36 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 101/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjnena Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:35 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 179/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności związanych z odbywaniem studiówprzez cudzoziemców na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:34 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 180/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:34 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 183/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:33 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 183/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:32 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 101/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjnena Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:32 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 179/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 września 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności związanych z odbywaniem studiówprzez cudzoziemców na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:32 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 180/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 19 września 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:31 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 101/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIEz dnia 30 maja 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjnena Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:30 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 179/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIEz dnia 19 września 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności związanych z odbywaniem studiówprzez cudzoziemców na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:29 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 180/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIEz dnia 19 września 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:28 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 180/2018KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIEz dnia 19 września 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:27 Wojciech Nowak
modyfikacja
09.10.2018 11:27 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 99/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:26 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 99/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:26 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 99/2018 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019
09.10.2018 11:24 Wojciech Nowak
modyfikacja
09.10.2018 11:23 Wojciech Nowak
publikacja
do góry