Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: Niedziela, 19 listopada 2017, serwis aktualizowany: 09.11.2017 o godzinie: 13:28

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Logo WSPol

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1782 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) - uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
www.wspol.edu.pl
12-100 Szczytno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 89 621 59 00
fax 89 621 54 83

 


Zamówienia publiczne: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
do góry