Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 01.06.2023, serwis aktualizowany: 18.05.2023 o godzinie: 16:40

Menu przedmiotowe

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Logo WSPol

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
www.wspol.edu.pl
12-100 Szczytno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 47 733 59 00
fax 47 733 54 83

 

Ikona niepełnosprawności

 


Zamówienia publiczne: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
do góry