Piątek, 27 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 26.11.2015
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
1.227.066 osób

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Logo WSPol

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest publiczną szkołą wyższą - uczelnią służb państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późn. zm.).

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
www.wspol.edu.pl
12-100 Szczytno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 89 621 59 00
fax 89 621 54 83

 


Zamówienia publiczne: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC