Wtorek, 16 września 2014, data aktualizacji serwisu: 11.09.2014
BIP - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
1.037.281 osób

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wyższa Szkoła Policji

Logo WSPol

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jest publiczną szkołą wyższą - uczelnią zawodową służb państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Szkoła prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy Policji.
Poza działalnością dydaktyczną uczelnia rozwija działalność naukowo-badawczą przede wszystkim w zakresie dyscyplin związanych ze zwalczaniem przestępczości.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
www.wspol.edu.pl
12-100 Szczytno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 89 621 59 00
fax: 89 621 54 83


Zamówienia publiczne: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC