Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 21.10.2019, serwis aktualizowany: 15.10.2019 o godzinie: 13:32

Menu przedmiotowe

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Logo WSPol

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
www.wspol.edu.pl
12-100 Szczytno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 89 621 59 00
fax 89 621 54 83

 

 


Zamówienia publiczne: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
do góry