Ponowne wykorzystywanie

Portal otwartych danych

Portal otwartych danych przedstawia informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika;

Informacje sektora publicznego o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego są udostępniane w portalu danych - https://dane.gov.pl/pl

Zasoby publikowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w portalu danych dostępne są pod adresem - https://dane.gov.pl/pl/institution/117,wyzsza-szkola-policji-w-szczytnie

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2022
Data modyfikacji : 08.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry