Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
podkom. Monika Hejduk 21.05.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
08.03.2022 14:53 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenia nr 13 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach i studiach podyplomowych od 1 marca 2022 roku
08.03.2022 14:53 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenia nr 13/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach i studiach podyplomowych od 1 marca 2022 roku
08.03.2022 14:52 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenia nr 132022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach i studiach podyplomowych od 1 marca 2022 roku
04.10.2021 15:27 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 Dziekana WBiNP w spr. zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wyk. technologii informat. w WSPol w Szczytnie w sem. zimowym roku akademickiego 2021-2022
04.10.2021 15:26 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 126 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 30.09.21 r. w spr. organizacji kształcenia w WSPol w Szczytnie w semestrze zimowym w roku akademickim 2021-2022
04.10.2021 15:24 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 Dziekana WBiNP w spr. zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wyk. technogogii informat. w WSPol w Szczytnie w sem. zimowym roku akademickiego 2021-2022
07.05.2021 12:34 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 72/2021 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 5 maja 2021 w sprawie organizacji w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Bezpieczńęstwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkole Policji w Szczytnie letniej sesji egzaminacyjnej oraz wprowadzenia procedury organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość
17.02.2021 15:20 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 19/2021 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 8 lutego 2021 w sprawie organizacji kształcenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
17.02.2021 15:20 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 18/2021 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 8 lutego 2021 w sprawie organizacji w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie procedury dyplomowej na studiach inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku informatyka w trybie zdalnym.
17.02.2021 15:19 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
17.02.2021 15:19 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
29.09.2020 12:42 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 17 Dziekana WBiNP z dnia 25 września 2020 r. ws. zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorz. technologii inf. w sem. zimowym 2020-2021
29.09.2020 12:38 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 128 z dn. 18.09.20 r. w spr. organizacji kształcenia w WSPol w Szczytnie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
29.09.2020 12:37 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 17 Dziekana WBiNP ws. zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorz. technologii inf. w sem. zimowym 2020-2021
25.08.2020 12:13 podkom. Monika Hejduk
ekspert
modyfikacja
25.08.2020 12:13 podkom. Monika Hejduk
ekspert
modyfikacja
25.08.2020 12:11 podkom. Monika Hejduk
ekspert
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 117 z dn. 24.08.20 r. w spr. organizacji w trybie zdalnym egzaminów końcowych na studiach podyplomowych, realizowanych na WBiNP WSPol w Szczytnie w roku ak. 2019 2020-2021
21.05.2020 13:21 Wojciech Nowak
modyfikacja
21.05.2020 13:14 Wojciech Nowak
modyfikacja
21.05.2020 13:12 Wojciech Nowak
publikacja
do góry