Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Wojciech Nowak 27.12.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.03.2021 15:28 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 159/IV/2021 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dn. 23 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „nauka o Policji” w roku akademickim 2021/2022
23.06.2020 11:31 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 105/IV/2020 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 16 czerwca 2020 r. zmn. uchwałę w spr. ustalenia warunków, trybu, terminu rekrutacji oraz sposobu jej przep. na studiach nauka o Policji w roku akad. 2020-2021
23.06.2020 11:31 Wojciech Nowak
publikacja
23.06.2020 11:30 Wojciech Nowak
modyfikacja
23.06.2020 11:07 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 108/IV/2020 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 16 czerwca 2020 r. w spr. ustalenia warunków, trybu, terminu rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studiach stac. i niestac. II stopnia w roku akademickim 2021-2022
23.06.2020 11:05 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 107/IV/2020 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 16 czerwca 2020 r. w spr. ustalenia warunków, trybu, terminu rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studiach stac. i niestac. I stopnia w roku akademickim 2021-2022
23.06.2020 11:03 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 107 z dnia 16 czerwca 2020 r. w spr. ustalenia warunków, trybu, terminu rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studiach stac. i niestac. I stopnia w roku akademickim 2021-2022
23.06.2020 11:02 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 101/IV/2020 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021
23.06.2020 11:02 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 106/IV/2020 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 16 czerwca 2020 r. w spr. ustalenia warunków, trybu, terminu rekrutacji oraz sposobu jej przep. na studiach nauka o Policji w roku akad. 2021-2022
23.06.2020 10:59 Wojciech Nowak
modyfikacja
15.05.2020 09:39 podkom. Monika Hejduk
ekspert
modyfikacja
15.05.2020 09:36 podkom. Monika Hejduk
ekspert
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 101/IV/2020 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia12 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021
21.02.2020 14:21 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 93/IV/2020 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021
21.02.2020 14:18 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 92/IV/2020 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akad. 2020-2021
21.02.2020 14:17 Wojciech Nowak
skasowanie
Dokument: Zasady i tryb przyjmowania na studia
Kategoria: Zasady i tryb przyjmowania na studia
21.02.2020 14:16 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: Uchwała w sprawie ustalenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akad. 2020-2021
21.02.2020 14:14 Wojciech Nowak
modyfikacja
04.06.2019 14:35 podkom. Monika Hejduk
ekspert
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 38/IV/2019 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021
04.06.2019 14:35 podkom. Monika Hejduk
ekspert
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 37/IV/2019 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021
04.06.2019 14:34 podkom. Monika Hejduk
ekspert
modyfikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 36/IV/2019 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 21.05.2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021
04.06.2019 14:34 podkom. Monika Hejduk
ekspert
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 36/IV/2019 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 21.05.2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021
27.12.2018 12:21 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 16/IV/2018 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
27.12.2018 12:18 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 13/IV/2018 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
27.12.2018 12:14 Wojciech Nowak
modyfikacja
27.12.2018 12:12 Wojciech Nowak
publikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 14/IV/2018 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020
27.12.2018 12:09 Wojciech Nowak
modyfikacja
Załącznik: UCHWAŁA NR 12/IV/2018 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020
27.12.2018 12:08 Wojciech Nowak
publikacja
do góry