Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 19.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry