Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr. Witolda Mazurka

Komisja habilitacyjna, powołana w dniu 03 września 2019 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.), działając na podstawie Procedury przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Uchwała Rady WBW nr 71 dnia 22.12.2016 r.) prowadzi postępowanie habilitacyjne na wniosek dr. Witolda Mazurka.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
do góry