Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr. Marka Cupryjaka

Komisja habilitacyjna, powołana w dniu 8 października 2019 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789.), działając na podstawie Procedury przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Uchwała Rady WBW nr 61 dnia 21.05.2019r.) prowadzi postępowanie habilitacyjne na wniosek dr. Marka Cupryjaka.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.11.2019
Data modyfikacji 14.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Soliwoda-Turska Sekretarz Komisji Dyscypliny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry