Opłaty - Ponowne wykorzystywanie - Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

        
Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:
- liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
- czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
- koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
- koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
 

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2022
Data modyfikacji : 08.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry