Ponowne wykorzystywanie

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.     

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2022
Data modyfikacji : 08.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry