Kierownictwo WSPol - Kierownictwo - Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Komendant-Rektor

insp. dr hab. Iwona Klonowska

nr tel. +48 47 733 51 00; e-mail: rektor@wspol.edu.pl

 

Zastępca Komendanta-Prorektor

mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska

nr tel. +48 47 733 51 50; e-mail: zastepca@wspol.edu.pl

 

p.o. Kanclerz

Mariusz Pardo

nr tel. +48 47 733 51 13; e-mail: kanclerz@wspol.edu.pl

Metryczka

Data publikacji 19.03.2007
Data modyfikacji 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arleta Stefanowicz-Szydlik
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry