Kierownictwo WSPol - Kierownictwo - Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Komendant-Rektor

nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska

nr tel. +48 47 733 51 00; e-mail: rektor@wspol.edu.pl

 

Zastępca Komendanta-Prorektor

insp. dr Andrzej Żyliński

nr tel. +48 47 733 51 50; e-mail: zastepca@wspol.edu.pl

 

Kanclerz

insp. Agnieszka Leśniewska

nr tel. +48 47 733 51 13; e-mail: kanclerz@wspol.edu.pl

 

Metryczka

Data publikacji : 19.03.2007
Data modyfikacji : 23.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry