Dane teleadresowe - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

 

 

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

12-100 Szczytno

www.wspol.edu.pl

e-mail: wspol@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5900

fax 0-89 / 621 5483

NIP: 745 10 03 168

REGON: 510338744

      

Prorektor ds. rozwoju

e-mail: prorektor.ds.studiow@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5440

 

 

Kwestor

e-mail: wfinanse@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5162

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

e-mail: dziekan.wbinp@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5921

fax 0-89 / 621 5710

 

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

e-mail: dziekanat.wbinp@wspol.edu.pl
rekrutacja na studia: rekrutacja.wbinp@wspol.edu.pl
obsługa socjalna studenta: stypendia.wbinp@wspol.edu.pl

 

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 89 621 55 29,

tel. 89 621 53 42,

tel. 89 621 51 12,

tel. 89 621 53 27,

tel. 89 621 52 58Dziekanat Studiów Podyplomowych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 89 621 57 21 

tel 89 621 52 58Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 89 621 51 12,

tel. 89 621 51 14,

tel. 89 621 51 16,

tel. 89 621 53 27,

tel. 89 621 52 58

 

 

Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

e-mail: dziekan.wbinp@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5921

 

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

e-mail: dziekan.wbinp@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5567

 

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

e-mail: inb@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5866

 

Instytut Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

e-mail: ip@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5656

 

Instytut Badań i Rozwoju

e-mail: ikbifp@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5630

 fax 0-89 / 621 5917

 

Instytut Kształcenia Kadr

e-mail: ikk@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5146

 

Zakład Edukacji Językowej

e-mail: sejwm@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5679

 

Zakład Wychowania Fizycznego

e-mail: zwf@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5163

  

Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego

e-mail: szkolenia@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5155

fax 0-89 / 621 5095

 

Dział Dowodzenia

e-mail: sekcjadowodzenia@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5029

fax 0-89 / 621 5732

 

Rektorat

e-mail: rektorat@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5671

fax 0-89 / 621 5057

 

Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli

e-mail: woin@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5214

fax 0-89 / 621 5483

 

Dział Kadr

e-mail: kadry@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5160

fax 0-89 / 621 5238

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

e-mail: ppoz@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5258        

 

Zespół ds. Prawnych

e-mail: m.kresinski@wspol.edu.pl ; k.samsel@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5361, 621 5393

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

e-mail: j.gorski@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5355

 

Biblioteka

e-mail: biblioteka@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5190

fax 0-89 / 621 5939

 

Kwestura

e-mail: wfinanse@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5162

fax 0-89 / 621 5800

 

Dział Łączności i Obsługi Informatycznej

e-mail: wli@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5165

fax 0-89 / 621 5151

 

Dział Wydawnictw i Poligrafii

e-mail: wwip@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5102

fax 0-89 / 621 5448

 

Sekcja Zaopatrzenia i Transportu

e-mail: wz@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5268

fax 0-89 / 624 6255

 

Sekcja ds. Inwestycji i Remontów

e-mail: wiign@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5204

fax 0-89 / 621 5429

 

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich

e-mail: recepcja@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5145

fax 0-89 / 621 5107

 

 

Sekcja Żywnościowa

e-mail: wzywnosciowy@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5173

fax 0-89 / 621 5788

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

e-mail: zzp@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5281

fax 0-89 / 621 5354

 

 

 

Rzecznik Prasowy Komendanta-Rektora WSPol

e-mail: rzecznik@wspol.edu.pl

tel. 0-89 / 621 5906

tel. kom. 603 602 131

 

Dom Studencki 

tel. 0-89 / 621 5772, 621 5763

 

Koło Emerytów i Rencistów

tel. 0-89 / 621 5494

Metryczka

Data publikacji 02.01.2015
Data modyfikacji 03.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry