Dane teleadresowe - Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

 

 

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

12-100 Szczytno

www.wspol.edu.pl

e-mail: wspol@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5900

fax 47 733 5483

NIP: 745 10 03 168

REGON: 510338744

      

Prorektor ds. rozwoju

e-mail: prorektor.ds.rozwoju@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5440

 

 

Kwestor

e-mail: wfinanse@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5162

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

e-mail: dziekan.wbinp@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5656

fax 47 733 5645

 

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

e-mail: dziekanat.wbinp@wspol.edu.pl
rekrutacja na studia: rekrutacja.wbinp@wspol.edu.pl
obsługa socjalna studenta: stypendia.wbinp@wspol.edu.pl
fax. 47 733 53 13, 47 733 55 42

 

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 47 733 55 29,

tel. 47 733 53 42,

tel. 47 733 51 12,

tel. 47 733 57 64,

tel. 47 733 52 58Dziekanat Studiów Podyplomowych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 47 733 52 58Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 47 733 51 12,

tel. 47 733 51 14,

tel. 47 733 51 16,

tel. 47 733 53 27,

tel. 47 733 52 58

 

 

Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

e-mail: dziekan.wbinp@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5656
fax. 47 733 5465

 

 

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

e-mail: dziekan.wbinp@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5656
fax. 47 733 5465

 

 

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

e-mail: inb@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5785
fax. 47 733 5192

 

 

Instytut Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

e-mail: ip@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5921
fax. 47 733 5710

 

 

Instytut Badań i Rozwoju

e-mail: ikbifp@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5630

 fax 47 733 5917

 

Instytut Kształcenia Kadr

e-mail: ikk@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5146

 

Zakład Edukacji Językowej

e-mail: sejwm@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5679

 

Zakład Wychowania Fizycznego

e-mail: zwf@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5163

  

Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego

e-mail: szkolenia@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5155

fax 47 733 5095

 

Dział Dowodzenia

e-mail: sekcjadowodzenia@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5029

fax 47 733 5732

 

Rektorat

e-mail: rektorat@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5671

fax 47 733 5057

 

Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli

e-mail: woin@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5214

fax 47 733 5483

 

Dział Kadr

e-mail: kadry@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5160

fax 47 733 5238

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

e-mail: ppoz@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5258        

 

Zespół ds. Prawnych

e-mail: m.kresinski@wspol.edu.pl ; k.samsel@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5361, 47 733 5393

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

e-mail: j.gorski@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5355

 

Biblioteka

e-mail: biblioteka@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5190

fax 47 733 5939

 

Kwestura

e-mail: wfinanse@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5162

fax 47 733 5800

 

Dział Łączności i Obsługi Informatycznej

e-mail: wli@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5165

fax 47 733 5151

 

Dział Wydawnictw i Poligrafii

e-mail: wwip@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5102

fax 47 733 5448

 

Sekcja Zaopatrzenia i Transportu

e-mail: wz@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5268

fax 47 733 6255

 

Sekcja ds. Inwestycji i Remontów

e-mail: wiign@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5204

fax 47 733 5429

 

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich

e-mail: recepcja@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5145

fax 47 733 5107

 

 

Sekcja Żywnościowa

e-mail: wzywnosciowy@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5173

fax 47 733 5788

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

e-mail: zzp@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5281

fax 47 733 5354

 

 

 

Rzecznik Prasowy Komendanta-Rektora WSPol

e-mail: rzecznik@wspol.edu.pl

tel. 47 733 5906

tel. kom. 603 602 131

 

Dom Studencki 

tel. 47 733 5772, 47 733 5763

 

Koło Emerytów i Rencistów

tel. 47 733 5494

Metryczka

Data publikacji : 02.01.2015
Data modyfikacji : 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Hejduk
do góry